1 Manifest Nooawangardy   (źródło: bendyk) usuń listwę liiil