13 Andrzej Koraszewski: Bitwa o historię i nauki ścisłe   (źródło: studioopinii.pl) usuń listwę liiil