7 Andrzej Koraszewski: Moje kontrowersyjne poglądy   (źródło: studioopinii.pl) usuń listwę liiil