4 Macierewicz to Kopernik nauki o katastrofie   (źródło: bujaj-waldkiem.blog.pl) usuń listwę liiil