0 Kaczyńskiego radość z nieinternowania. Taka jego martyrologia niemartyrologiczna   (źródło: earldrzewolaz.wordpress.com) usuń listwę liiil