liiil.pl - Przegląd polskiej blogosfery

studioopinii.pl
19
promuj
Daniel Passent: Thank you, Mister President!

„Demo­kra­cja i plu­ra­lizm nie są ogra­ni­czone kul­tu­rowo czy do jakie­goś okre­ślo­nego kraju. Okre­ślają one war­to­ści uni­wer­salne, a cen­tralną zasadą ame­ry­kań­skiej poli­tyki zagra­nicz­nej jest wspie­ra­nie tych war­to­ści na całym świe­cie, także u naszych sojusz­ni­ków. W tym duchu prze­ka­za­łem pre­zy­den­towi Dudzie nasze zanie­po­ko­je­nie pew­nymi dzia­ła­niami i impa­sem w związku z Try­bu­na­łem Kon­sty­tu­cyj­nym. (…) Sza­nu­jemy pol­ską suwe­ren­ność i zdaję sobie sprawę, że par­la­ment pra­cuje nad ustawą, która ma regu­lo­wać tę sprawę, ale jako przy­ja­ciel i sojusz­nik wzy­wam wszyst­kie strony, aby wspie­rać insty­tu­cje demo­kra­tyczne w Pol­sce. To wła­śnie spra­wia, że jeste­śmy demo­kra­cjami: nie tylko słowa zapi­sane w kon­sty­tu­cji czy gło­so­wa­nie w wybo­rach, ale także insty­tu­cje, od któ­rych zale­żymy każ­dego dnia. Pra­wo­rząd­ność, nie­za­leżna wła­dza sądow­ni­cza i wolna prasa to war­to­ści, na któ­rych Sta­nom Zjed­...

Tagi: Obama, NATO, Duda,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: Woland jamto Kasprz18 Cpols darek_lask jola eliza zofka marmira adela11 ikka133 Nightgale wycofany wiepolan slyangel1 rekin wandeczka9 malgorzta _leszek  
2016-07-11 10:44:03


Pozostałe notki z tego źródła


sortuj sortuj
1
Andrzej Koraszewski: Wściekłość nieboszczyka i duma romantyków
2019-06-25
8
PIRS:Telewizja pokazała (525)
2019-06-24
5
Przemyław Leszek Lis: Słuszna reakcja RPO…
2019-06-23
7
Mateusz Kijowski: Fanatyzm zabija, czyli 9 sposobów na piątą wygraną Kaczyńskiego
2019-06-22
6
Stanisław Obirek: Zohydzanie chrześcijaństwa
2019-06-21
11
PIRS: Telewizja pokazała (524)
2019-06-20
12
Stanisław Obirek: Strach i bezwstyd abpa Stanisława Gądeckiego
2019-06-19
7
Henryk Szlajfer: Racja stanu: wersja „dobrej zmiany”
2019-06-18
6
PIRS: Czas na uwagi
2019-06-17
4
Ernest Skalski: Uwagi na czasie
2019-06-16
5
Zbigniew Szczypiński: Falenta a sprawa polska
2019-06-15
6
PIRS:Telewizja pokazała (523)
2019-06-14
8
Andrzej Koraszewski: Jak słuchać, żeby być rozumianym?
2019-06-13
5
Sławek: Dajmy szansę Schetynie
2019-06-12
8
PIRS:Telewizja pokazała (522)
2019-06-11
3
Przemysław Lis: W kwestii niepoczytalności…
2019-06-09
5
Andrzej Koraszewski: Przepraszam, że przypominam raz jeszcze
2019-06-08
6
Janusz Wiertel: Czesław Kiszczak i Lech Kaczyński przy wódeczce w Magdalence. Jarosław Kaczyński zaprzecza
2019-06-08
9
Przemysław Lis: Tak zwana wielka reforma kodeksu karnego
2019-06-07
10
PIRS:Telewizja pokazała (521)
2019-06-06
5
Jan Cipiur: Po maju słowo na październik
2019-06-05
8
JS: Prymasów dwóch
2019-06-04
4
Ernest Skalski: Był PSL
2019-06-03
9
Sławek: Wybory parlamentarne 2019
2019-06-02
7
PIRS:Telewizja pokazała (520)
2019-06-01
5
natan gurfinkiel: PiS paf!
2019-05-31
7
Andrzej Koraszewski: Za Głupotę Naszą i Waszą
2019-05-30
10
Rozmowa z Waldemarem Kuczyńskim: Pospolite ruszenie kontra legion w szyku bojowym
2019-05-29
13
PIRS: Porażka
2019-05-28
8
PIRS:Telewizja pokazała (519)
2019-05-28
12
Ernest Skalski: PiS for ever?
2019-05-27
9
Andrzej Lubowski: Wszystko na sprzedaż
2019-05-26
11
PIRS:Telewizja pokazała (518)
2019-05-25
9
Ernest Skalski: Bomba w górę! Wszystko w ręku konia
2019-05-24
10
Sławek: Quo vadis ecclesiae?
2019-05-24
10
Zbigniew Szczypiński: Mateusz Morawiecki i jego tajemnice
2019-05-23
8
Zbigniew Szczypiński: Premier jak żona cezara?
2019-05-23
12
PIRS:Telewizja pokazała (517)
2019-05-22
7
Sławek: Suplement do „Jak wygrać wybory”
2019-05-21
7
Sławek: Jak wygrać wybory?
2019-05-20
8
natan gurfinkiel: sorry, winnetou – wyborry
2019-05-19
12
Jacek Parol: Krajobraz po bitwie
2019-05-18
7
Dariusz Wiśniewski: Teraz możesz mówić
2019-05-17
8
PIRS:Telewizja pokazała (516)
2019-05-16
8
Andrzej Koraszewski: Primas Poloniae i jego niepokojący brak zgody
2019-05-15
10
Krzysztof Łoziński: Ludzki pan!
2019-05-14
9
PIRS:Telewizja pokazała (515)
2019-05-13
8
natan gurfinkiel: u nas na wyspie
2019-05-12
6
Przemysław Leszek Lis: Kłopoty z tęczą
2019-05-12
9
Stanisław Obirek: Zapaść moralna polskiego kleru katolickiego obnażona
2019-05-11

Znasz ciekawą notkę?

Dodaj ją!


Ostatnia promocja o 09:32
kmiciczchesterfieldem.wordpress.com


Ostatnio dodane


09:22 01 Andrzej Koraszewski:
08:37 02 Nawroty
08:06 02 Wyrok TSUE
07:42 01 Mateusz Morawiecki, p
22:00 03 Połykające laski
20:28 01 Pisowska prawda
19:04 02 Morawiecki to domokrą
18:01 04 Albo prawo unijne, al
16:31 04 Kaczyński po wyroku T
14:33 01 Rydzyk jest obecny w
13:42 08 PIRS:Telewizja pokaza
12:55 01 Duda czeka, aż prezes
10:54 08 TOL::PiSneyland na We
09:04 08 Znaki
07:56 04 Władza PiS dyskretnie
22:00 09 Wara klechom...
19:53 00 Pisowski ancymonek Wi
19:10 00 Szydło, kuchta w Bruk
19:03 05 Przemyław Leszek Lis:
17:52 02 Czy Tusk odsunie Kacz
16:34 03 Morawiecki jest trują
14:48 05 Aleksandra Dulkiewicz
12:52 02 Zostało mniej więcej
10:43 02 Upisowienie mediów, c
10:11 12 TOL::Barany beczą, bó
08:35 06 Światłocień
22:41 01 PiS ma do zaproponowa
22:00 08 Też twój obowiązek?
19:27 03 Szczujnia TVP w ataku
16:33 10 Hartman o niemoralnoś
15:39 07 Mateusz Kijowski: Fan
14:24 01 Jak radzić sobie z or
13:56 00 Pedofilia w Kościele
12:54 01 Mateusz Morawiecki, w
11:22 06 Zagłada Polski. To rz
10:01 07 Tusk powala PiS, aż m
08:59 10 TOL::Co tam słychać u
08:33 08 Imperialiści
08:01 03 Pedofilia w kościele.
00:33 01 Przyłębska, Mazurek,
22:00 06 Troska o prawdę a maf
15:16 01 Polski oksymoron: kom
11:35 06 Stanisław Obirek: Zoh
11:29 06 Polacy i kompromis to
10:55 00 Donald Tusk na szefa
10:15 01 Folklor pisowski w Br
09:32 09 TOL::Poświąteczne wyg
08:51 08 Szkolnictwo
07:45 01 Kapciowe Kaczyńskiego
02:29 01 Kaczyński jak Czapaje

więcej
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Impressum