liiil.pl - Przegląd polskiej blogosfery

Studio Opinii

studioopinii.pl
4
promuj
Bogdan Miś: Dycha

Jak z bicza strzelił…...

Tagi: Studio Opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: jamto

Promowana przez: Woland Cpols ikka133 rekin  
2018-10-02 21:39:31


studioopinii.pl
10
promuj
JERZY DZIĘCIOŁOWSKI: TE BRZYDKIE FAKTY

Trochę faktów...

Tagi: Studio opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: jamto ikka133 wycofany zofka wandeczka9 Cpols rekin eklerek kika_7 eryk-kleryk  
2017-07-12 17:34:30


studioopinii.pl
12
promuj
Daniel Passent: Ambicje zjadają polityków

Potworna nieudolność i niekonsekwencja w sprawie helikopterów, od zaangażowania premier Szydło po rewelacje ministra Kownackiego, że to jest sprawa „dziesięciorzędna”, kolejne wypadki samochodowe właścicieli IV RP, arogancja i buta ministra, który chwali się rekordem szybkości na trasie Warszawa-Toruń, wypadek, a następnie utajnienie zeznań poszkodowanej pani premier, galopująca pazerność w obsadzie stanowisk, bezprecedensowa czystka w MSZ, pospieszna reforma edukacji (byle prędzej, byle ją zakończyć przed wyborami samorządowymi i za ewentualne niepowodzenia obwinić rządzących jeszcze wójtów i burmistrzów z PO), opowiadanie, że w sporze z nauczycielami „rząd nie jest stroną”, nieoczekiwana i niewyjaśniona rejterada z Korpusu Europejskiego, trwający podbój wymiaru sp...

Tagi: Studio Opinii, Passent,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: Woland Kanadol rekin Cpols jamto ikka133 wjaf wycofany Kasprz18 Koliber adela11 eklerek  
2017-04-06 15:02:39


kontrazlewej.blogspot.com
18
promuj
Nowa partia?

Zerknąłem na kilka postulatów partii która miałaby poznać i… nie widzę tam nic nowego. To sensowny program, ale PIRS chyba o czymś zapomniał: partie postulujące m.in. rozdział państwa i Kościoła już były w Sejmie, ale śladu już po nich na Wiejskiej nie ma. Dlaczego tak się stało? Nie dlatego, że taki Ruch Palikota obrażał czyjeś uczucia religijne, że rozłożył ją jakiś śmieszny komitet od sekt, że zagrożeni poczuli się katolicy, nic podobnego! Takie partie zniknęły dlatego, że tzw. liberalne media- te same, w których dziś dzień w dzień goszczą politycy PiS- waliły w ich polityków jak z armaty. Wyśmiewały, ośmieszały, plotły wierutne bzdury ku uciesze partyjnych przeciwników i zdumieniu zwolenników. ...

Tagi: nowa partia polityczna, PiS, polityka polska, Studio Opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: Lewy_Prosty

Promowana przez: jamto darek_lask Ajanato Woland wjaf wycofany wandeczka9 zofka jola slyangel1 PiotrOpolski anna stanislaw Kropka PIETRUCHA eryk-kleryk only-avianca zdenek  
2017-02-09 09:34:20


studioopinii.pl
6
promuj
Terror? Spoko to nasz chleb powszedni.

od kilku dni mam nie­prze­zwy­cię­żalną chęć zano­sze­nia modłów dzięk­czyn­nych. dzieje się tak za sprawą czter­na­sto­latka, który – jak z dumą donio­sły media – usi­ło­wał pode­rżnąć gar­dło tak­sów­ka­rzowi....

Tagi: Studio opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: Cpols zofka ikka133 Lewy_Prosty Kanadol rekin  
2016-07-30 18:51:11


studioopinii.pl
1
promuj
Bogdan Miś: Działo się… (26)

Kolejny przegląd rocznic...

Tagi: Studio opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: jamto  
2016-07-29 20:45:42


studioopinii.pl
1
promuj
Agnieszka Wróblewska: List od społeczeństwa

Spędziłam jeden lipcowy tydzień w szpitalu, a więc w społeczeństwie. Całe dnie gada się tym o wszystkim i o niczym. Raczej o tym drugim. Na mojej sali były poza mną trzy panie – wykształcenie od podstawowego do średniego, żadna już nie pracująca, emerytury. Do tych pań przychodziła rodzina, młodzi, pracujący, lepiej wykształceni. I rozmowy w pokoju toczyły się godzinami. Nigdy, ani razu, absolutnie nikt w czasie tych rozmów nie dotknął tematu związanego z obecnymi przemianami w Polsce. Nikt nie poruszył tematu „dobrej zmiany”, nowych ludzi przy władzy, zagrożeń czy też nadziei. Ani słowa o polityce. ...

Tagi: Studio opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: slyangel1  
2016-07-28 16:18:41


studioopinii.pl
3
promuj
Na zakręcie

Zdoby­li­śmy jesz­cze tro­chę środ­ków i wyda­jemy ostatni papie­rowy numer „Nowego Życia Gospo­dar­czego’’. Jubi­le­uszowy. Tak się składa, że wspól­nie z „Życiem Gospo­dar­czym’’ (co obszer­nie doku­men­to­wa­li­śmy w nume­rze) stuk­nęło nam 70 lat....

Tagi: Studio opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: jamto ikka133 starszy58  
2016-07-25 20:46:14


studioopinii.pl
7
promuj
Strażnicy nienawiści wiecznie żywi

Jako dzien­ni­karka „Głosu Pracy” w latach 70. ub. w. obsłu­gi­wa­łam dla swo­jej gazety jeden z festi­wali zespo­łów regio­nal­nych zor­ga­ni­zo­wany przez związki zawo­dowe. Odby­wał się on gdzieś w Beski­dach, chyba w Żywcu. Pre­zen­to­wały się naj­roz­ma­it­sze grupy – regio­nalne, wiej­skie, zakła­dowe, z domów kul­tury. W pamięci utkwił mi zwłasz­cza jeden zespół z War­mii. Nie­stety nie przy­po­mi­nam już sobie jego nazwy. Ale do dziś go pamię­tam z dwu powo­dów....

Tagi: Studio opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: eklerek jamto ikka133 Cpols wiepolan Koliber adela11  
2016-07-25 20:44:30


studioopinii.pl
2
promuj
Naprawa Wymiaru – Zróbmy zatem każdy koło siebie to, co zrobić każdy może

Johann Wol­fgang von Goethe, gdy ciem­nieć mu miało w oczach przed śmier­cią popro­sił, żeby roze­wrzeć drugą okien­nicę. –„Niech wpad­nie wię­cej świa­tła” – ordy­no­wał. Prze­ko­na­nie, że przy­świe­cić trzeba moc­nym sno­pem domi­no­wało także pod­czas roz­mowy o nie­zbęd­nej napra­wie wymiaru spra­wie­dli­wo­ści w Pol­sce. Nie żeby wiesz­czyć sądow­nic­twu zły koniec, ale po to, aby go przed złym koń­cem ustrzec....

Tagi: Studio opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: jamto ikka133  
2016-07-25 20:41:46


studioopinii.pl
4
promuj
W obronie Piotra Glinskiego

W stycz­niu 2016, po opu­bli­ko­wa­niu listu otwar­tego grupy socjo­lo­gów do Pio­tra Gliń­skiego jako pro­fe­sora socjo­lo­gii i byłego prze­wod­ni­czą­cego Pol­skiego Towa­rzy­stwa Socjo­lo­gicz­nego, pro­fe­sor Gliń­ski, w roz­mo­wie z redak­to­rem Pia­sec­kim w radiu TOK FM powie­dział, ze nie odpo­wie na pyta­nia swo­ich kole­gów-socjo­lo­gów bo nie jest już socjo­lo­giem, jest poli­ty­kiem....

Tagi: Studio opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: darek_lask eklerek Cpols wiepolan  
2016-07-25 20:38:24


studioopinii.pl
4
promuj
Jak zwyciężać mamy

„Być zwy­cię­żo­nym i nie ulec, to zwy­cię­stwo…” – dal­szy ciąg słyn­nej frazy Pił­sud­skiego: ”…zwy­cię­żyć…” nas nie doty­czy. Przy­najm­niej na razie....

Tagi: Studio opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: ikka133 jamto Cpols wiepolan  
2016-07-25 20:36:21


studioopinii.pl
13
promuj
Najpierw zwolnić potem płacić

Nie prze­szka­dza mi, że wła­dza pod­nosi sobie i swoim następ­com wyna­gro­dze­nia. Prze­ko­nuje mnie, że za mar­nych kilka tysięcy trudno zna­leźć dobrych fachow­ców na odpo­wie­dzialne sta­no­wi­ska...

Tagi: Studio opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: Woland zofka wandeczka9 wjaf nerwicaeklezjogenna jamto slyangel1 ikka133 darek_lask wiepolan Lewy_Prosty Cpols _leszek  
2016-07-20 18:44:04


studioopinii.pl
4
promuj
Jerzy Łukaszewski: Poplątane ścieżki umysłu

W jednej z anegdot spopularyzowanych przez Horacego Safrina w tomiku „Przy szabasowych świecach” jest opowiastka o „dyskusji”, którą prowadził w pociągu ksiądz z Żydem spod Stanisławowa. – Wy, Żydzi, jesteście dziwni. Nie chcecie uwierzyć w cuda Jezusa Chrystusa, a wierzycie, że wasz rabin brodzki przepłynął staw na chusteczce od nosa. – Ma pan rację – przyznał Żyd – to dziwne. Tylko widzi pan – z tym rabinem to jest prawda. Ta anegdota jest doskonałą ilustracją możliwości porozumienia się z coraz większą liczbą obywateli naszego kraju. Mechanizm wiary wynika z indywidualnych potrzeb człowieka, a kiedy te potrzeby znajdą wspólne źródło zaspokojenia oraz wypracowane zwyczaje i rytuał — zaczynamy mieć do czynienia z religią....

Tagi: Studio Opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: ikka133 jamto Cpols pablobodek  
2016-07-19 19:57:02


studioopinii.pl
6
promuj
Niepoprawność polityczna Hazelharda

2016-07-17. Przed kilkunastu laty miałem przyjemność oglądać pokaz sztucznych ogni 14 lipca w Cannes. Ognie były puszczane z niszczyciela zacumowanego kilometr od brzegu. Było to wspaniałe widowisko wizualno-muzyczne, ponieważ ognie i muzyka były idealnie zsynchronizowane. Atmosfera na brzegu była niezwykle sympatyczna ludzie pili sobie winko pogryzając serem, wszyscy weseli i zadowoleni z życia. Francuzów i turystów było grube tysiące. Wyobrażam sobie, że parę dni temu w Nicei było podobnie Aż do 22:30. Minister Błaszczak, komentując tragedię nicejską, stwierdził, że winna jej jest tzw. poprawność polityczna, której hołdują społeczeństwa zachodnie. Czytelniku Studia Opinii!!! Zapamiętaj ten moment, bo ja, Hazelhar...

Tagi: Studio Opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: wandeczka9 jamto wycofany Cpols Kasprz18 ikka133  
2016-07-17 14:19:32


studioopinii.pl
6
promuj
Jolanta Sacewicz: Jedwabne Marzenie - epilog

2016-07-17. Z dedykacją i zapałkami dla minister Zalewskiej i ministra Błaszczaka   Podpalamy tę stodołę jeszcze raz. Tym razem chyba zrobimy to lepiej, kompletniej, całościowo. Tak wielu jest tych, o których zapomnieliśmy ryglując wtedy drzwi stodoły. W imię boga, honoru i ojczyzny już podpaliliśmy słowa. Wkrótce rozdamy zapałki. Na selekcyjnej rampie ustawimy tych najpobożniejszych, najpatriotyczniejszych, najbardziej polskich, narodowych, honorowych i wyklętych. Dodajmy im psy, dla trzymania porządku i budzenia respektu. Nie powinny to być owczarki niemieckie, zwróćmy na to uwagę. Owczarki polskie niech torują drogę. Tamci najpierw powinni zostać ogoleni, żeby wyglądali tak jak kurwy, które puszczają się z wrogam...

Tagi: Studio Opinii,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: lehoo Kasprz18 eliza ikka133 omega-ga slyangel1  
2016-07-17 13:41:40


fonda.blog.onet.pl
7
promuj
PiS: Raport gęgaczy przestrzega przed PiS

Tuż przed ciszą wyborczą o „Raporcie gęgaczy” rozmawiano w TOK FM. Świetna internetowa publikacja o PiS. Bardzo kompetentna i jak gęsi kapitolińskie przestrzegająca przed oddaniem władzy PiS...

Tagi: Krzysztof Łoziński, Piotr Rachtan, PiS, Raport gęgaczy, Stefan Bratkowski, Studio Opinii, Waldemar Kuczyński, wybory parlamentarne 2015,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: oresteda

Promowana przez: iwonika56 jola Woland marmira ikka133 lessx eklerek  
2015-10-23 22:09:22


kiss.crazylife.pl
7
promuj
PiS: Raport gęgaczy o kłamstwach PiS

Wojciech Czuchnowski opisuje w „Wyborczej” akcję Studia Opinii, której celem jest ostrzeżenie przed PiS: „Chcemy, by nasz raport był jak sygnał systemu TAWS w Smoleńsku: „terrain ahead!”, i by tym razem zadziałał – wyborcy, jeśli nie zareagujecie na alarm, za chwilę czeka was katastrofa. Pamiętajcie: możecie nie zajmować się polityką, ale polityka i tak zajmie się wami”...

Tagi: Jarosław Kaczyński, PiS, Raport gęgaczy, Studio Opinii, wybory parlamentarne 2015,

cały tekst i komentarze

Dodana przez: polikarp

Promowana przez: iwonika56 marmira jamto lessx Przemo_Es kontrazlewej malgorzta  
2015-10-14 20:14:31


Studio Opinii
1
promuj
Studio Opinii: Tak jest, agitujemy!

2015-05-15. Nie zamierzamy ukrywać, że w nadchodzącej drugiej turze wyborów prezydenckich nie będziemy obiektywni. Jesteśmy zwolennikami Bronisława Komorowskiego; może nawet nie tyle z uwagi na jego osobę (choć kontrkandydat wybitnie się nam nie podoba), co z uwagi na obraz Polski, z tym wyborem związany. Powiedzmy otwarcie: jeśli nawet miałaby to być Polska „ciepłej wody w kranie” – choć nie jest! – to i tak będzie lepsza […]...

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: zola  
2015-05-15 13:45:37


Studio Opinii
3
promuj
Alina Kwapisz-Kulińska: Studio Opinii w pytaniach i odpowiedziach

2014-04-01 Rozmowa z Bogdanem Misiem, redaktorem prowadzącym i administratorem witryny Skąd się wzięło Studio Opinii, kto je wymyślił i w jakich okolicznościach? Na jakich zasadach Studio działa? Przecież nie ma nic za darmo; kto więc za to płaci i kto za tym stoi? Myślała o tym i gadała przed laty dość długo - wiele, wiele miesięcy - grupka kilkunastu osób, skupiona wokół Stefana i Romy Bratkowskich. To mniej więcej […]...

cały tekst i komentarze

Dodana przez: teles

Promowana przez: jamto neokaja eliza  
2014-04-01 16:34:13


więcej

Znasz ciekawą notkę?

Dodaj ją!


Ostatnia promocja o 17:11
tabloidonline.blog/2019/05/19/pisie-wycie-znakomicie/


Ostatnio dodane


15:17 02 natan gurfinkiel: sor
14:39 02 PiS trzeba pokonać be
10:33 01 Biskupi kat. to purpu
10:03 06 TOL::Pisie wycie? Zna
09:03 07 Tradycje
07:01 01 Pedofilia w Kościele
06:03 01 Co po trupie Kaczyńsk
22:01 09 Sekta to sekta!
20:13 09 Jacek Parol: Krajobra
18:24 02 Kaczyński śmierdzi. N
13:18 04 Kaczyński straszy, ab
11:10 08 Jan Paweł II krył ped
10:18 07 TOL::Ten numer nie pr
08:49 09 Metoda
07:41 11 Biskupów na grabarzy
22:00 10 Dziwaczny spektakl
20:52 16 LEPIEJE EUROPEJSKIE
20:44 16 KACZY KATOLIBAN - SUP
18:46 07 Dariusz Wiśniewski: T
13:47 02 Gwałty kleru na dziec
12:38 08 Geniusz zła Kaczyński
09:31 16 TOL::Zmieniamy 9. prz
08:41 10 Oczywistościosceptycy
07:41 03 PiS dopuści się wszys
07:20 03 Sławomir Nitras położ
22:00 14 Prawa św. Krowy
21:33 12 A ja będę głosował na
20:14 05 Mafia i Ciemnogród, c
17:22 13 Pedofilię zbagatelizo
16:27 01 Zajady Krystyny Pawło
15:52 00 Ancymonki Ciemnogrodu
14:13 12 Jan Hartman: Podpisz
14:11 10 Daniel Passent: Sekie
13:52 00 Prawo PiS wzmacnia oc
13:18 08 PIRS:Telewizja pokaza
12:28 08 TOL::Notatki na kolan
09:08 12 TOL::Straciliśmy cenn
08:47 14 Norrisersi
07:36 01 Macierewicz przez 3 l
07:08 02 Beata Kempa to ancymo
22:00 07 Wprost z głębin dupy
20:09 08 Andrzej Koraszewski:
19:45 02 Pisowska katastrofa z
19:02 03 Kościół i sojusznik k
18:32 01 PiS klęczy przed bisk
16:00 06 Osądzić Kościół, nie
12:27 03 Bareja odświeżany prz
09:06 14 TOL::Wściekle lisy w
08:45 11 Żupnicy
07:42 14 Zorganizowana przestę

więcej
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Impressum